Kategoriat
Yleinen

Lehdistötiedote, Tampereella 19.10.2022

Translain uudistuksen valiokuntakäsittelyt alkoivat tämän viikon tiistaina 18.10.2022 Eduskunnassa, sen lakivaliokunnassa. Hallituksen esitys translaiksi parantaa vähemmistön ihmisoikeuksia, ja eriyttää sukupuolen juridisen vahvistamisen lääketieteellisestä prosessista. Järjestöjen tärkein vaatimus, eli vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu.

Hallituksen translakiesitykseen jää kuitenkin puutteita, kuten 18-vuoden ikäraja, joka rajaa alaikäiset sukupuolen juridisen vahvistamisen ulkopuolelle.  Alaikäisten ja nuorten kohdalla sukupuolen oikeudellisessa vahvistamisessa on kuitenkin kyse ihmisoikeuksista. Vaatimus täysi-ikäisyydestä, on ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen, EU-ministerineuvoston  kannanoton, Maailman lääkäriliiton ja WHO:n lausumien ja jopa hallituksen oman valmistelumuistion kanssa.

Euroopan neuvoston (EN) raportti sukupuolivähemmistöjen oikeuksista (Thematic report on legal gender recognition in Europe) julkaistiin sopivasti kuluneena kesänä. Raportin tuloksia on hyvä ottaa huomioon translain käsittelyä tarkasteltaessa. Siinä tulee ilmi, että nuorilla on seitsemässätoista EN-maassa oikeus sukupuolen juridiseen vahvistamiseen. Lisäksi 15 EN-maassa saa jo nyt korjata sukupuolensa ilman lääketieteellisiä vaatimuksia, ja itsemääräämisoikeus Euroopassa toteutuu 9,5 maassa (Espanjassa 9/17 maakunnassa). Raportissa tulee myös ilmi, että Suomessa selvä enemmistö, eli 68% ihmisistä kannattaa mahdollisuutta transihmisten henkilöasiakirjojen korjaamiseksi transihmisen kokemaa sukupuolta vastaavaksi. Suomen translain uudistus on siten myös nyt esitetyssä muodossa selvästi jäljessä verrattuna muiden euroopan maiden vastaavan lainsäädännön kanssa.

Lakivaliokunnassa kuullaan tällä viikolla käsittelyssä useita eri järjestöä. Näistä järjestöistä ja muista lausunnon antajista puuttuvat kuitenkin keskeiset lain vaikutusalueen toimijat, kuten Transfeminiinit ry sekä muutamat muut transjärjestöt.  Sen sijaan valiokunta on pyytänyt lausuntoja usealta järjestöltä ja henkilöltä, joiden tavoite on transihmisten oikeuksien vastustaminen tai kaventaminen, joista esimerkiksi LHB-liitto ei aja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ihmisten todellisia oikeuksia, vaan sulkevat transihmisten oikeuksien ajamisen pois agendastaan. 

Miksi keskeiset lain vaikutusalueen toimijat, kuten Transfeminiinit ry ja monet transjärjestöt jäivät puuttumaan eduskunnan lakivaliokunnan käsittelystä. Erityisesti yhdistystämme huolettaa se, että nuorten oikeudet sivuutetaan kokonaan nyt lain käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja antaa: Tanja von Knorring, puheenjohtaja, tanja@transfeminiinit.fi