Kategoriat
Yleinen

Tule meille työllistämishankekoordinaattoriksi!

Transfeminiinit ry on transihmisten, erityisesti transnaisten, valtakunnallinen järjestö, joka järjestää psykososiaalista vertaistukitoimintaa ja muuta transyhteisöä voimaannuttavaa toimintaa sekä kouluttaa ja vaikuttaa transihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta. Olemme nyt Tampereen kaupungin nuorisotakuuavustuksen avulla aloittamassa puolen vuoden pituista TransDuuni! -hanketta, joka on vahvistava ja tukea antava tie transnuorille (18–29 v.) työelämään.

Etsimme nyt tälle määräaikaiselle hankkeelle sen vetäjää nimikkeellä

Työllistämishankekoordinaattori

Toimi on määräaikainen ajalla 01.02.2024-31.08.2024 ja toimen työaika on 87,12 % te-sopimuksen mukaisesta kokopäivätoimesta (32h40min viikossa). Palkkaus on HALI-työehtosopimuksen vaativuusluokka 3 mukainen (1726,63 euroa/kk, lisäksi lomakorvaus). Työpaikkanasi on järjestön toimisto Tampereella. Osa toimeen liittyvästä työstä voi ajoittain olla iltaryhmiin liittyvä työaikaa.

Hankkeella luodaan transnuorille turvallinen työ- ja toimintaympäristö, joka luo hyvän alustan osaamisen kehittämiselle ja omien haasteiden tunnistamiselle. Hanke käsittää työpajoja, yksilö- ja ryhmäkeskusteluita ja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun työntekoon, räätälöityyn koulutuspolkuun sekä esimerkiksi tutkinnon loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa.  Tehtäväsi on suunnitella ja toteuttaa hanke yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Hankkeelle on laadittu alustava hankesuunnitelma. Vastaat myös hankkeen raportoinnista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota sen sisältöön hankkeen ollessa Suomessa ensimmäinen laatuaan. Hankkeella on ohjausryhmä, joka valvoo hankkeen etenemistä. Esihenkilönä toimi järjestön toiminnanjohtaja.

Toivomme sinulta kokemusta työmarkkinoista, työllistettävien parissa toimimisesta ja työpajojen järjestämisestä. Kirjoitat myös hyvää tutkimustasoista raporttitekstiä. Erityisen toivottavaa on myös työkokemus sateenkaarinuorten kanssa tehdystä työstä tai muusta erityisen sensitiivistä kohtaamista vaativien asiakkaiden kanssa toimisesta. Työ vaatii oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Kielivaatimuksina on hyvä kirjallinen ja suullinen suomen kieli, riittävä englannin ja ruotsin osaaminen asiakaskohtaamisten, mutta myös hankkeessa tarvittavan teoreettisen lisätiedon omaksumista varten. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Koulutusvaatimuksena sopiva alan koulutus.

Toivomme saavamme hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen info@transfeminiinit.fi, paikka täytetään heti tehtävään sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja toimesta antaa toiminnanjohtaja Tanja von Knorring sähköpostitse tanja@transfeminiinit.fi. Puhelintiedustelut sopimuksen mukaan sähköpostiyhteydellä.

Transfeminiinit ry on yhdenvertainen työnantaja, joka on sitoutunut Turvallisemman tilan periaatteisin. Meillä on käytössä liukuva työaika ja tarjoamme työntekijöillemme hyvän tason työterveydenhuollon.

fiSuomi