Kategoriat
Yleinen

Transgender day of visibility – transnäkyvyyden päivä

Viisi transsukupuolista ihmistä kertoo, miten heidän on ollut mahdollista olla työelämässä ja perheessään avoin transsukupuolisuudesta riippumatta.

Five transgender people tell how they have managed to do a career and have a family despite being openly trans.

Olen ollut töissä account managerina Hilti (Suomi) Oy:lle kohta 10 vuotta, joista noin kolme vuotta sosiaalisesti transitioituneena. Työnkuvani on vastata Varsinais-Suomen lohkon rakennuspuolen asiakkaiden kehittämisestä, sekä toimia timanttiporauksen spesialistina tiimissäni. Tapaan työmailla sekä timpureita että yritysjohtajia.

Paras hetki töissä on ollut viettää päivä Hiltin toimitusjohtajan kanssa ja kuulla sanat, jotka muistan varmaan ikuisesti: ”Jos joku asiakas on niin pikkusieluinen, että ei tee bisnestä sinun transitiosi takia, niin Hilti ei tarvitse niitä asiakkaita.”

Tein sinä vuonna parhaan tulokseni ikinä: neljäs sija koko Hilti Suomen myyjistä ja voitin kaksi vuosineljänneksen osakilpailua. 

Transitioni ei näytä vaikuttaneen asiakassuhteisiini millään lailla.

I have worked as an account manager in Hilti Finland Oy nearly 10 years 3 of which socially transitioned. My field of work is developing the construction industry clients in the Southwestern Finland block and working as a diamond drilling specialist in my team. I meet both carpenters and company directors at sites.

The greatest moment at work has been speding a day with the CEO of Hilti and hearing the words I will most likely remember forever: “If a client is so narrow minded that they wouldn’t do business due to your transitioning, Hilti won’t need those customers.”

During that year I made my best result ever: fourth place in all of the Hilti Suomi vendors and I became the salesperson of the quarter twice.

My transitioning doesn’t seem to have affected my client relations at all.

Catrina Dionne Asell
Raksamuija
Construction worker chick


Olen toiminut sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien yhdistysten muodostaman Perhehoitoliiton talous- ja hallintopäällikkönä yli 10 vuotta. Vastaan liiton talous- ja yleishallinnosta, toimin liiton hallituksen sihteerinä ja ohjaan jäsenyhdistysten hallitusaktiiveja heidän hallintoonsa liittyvissä tilanteissa. Työssäni tapaan toimintamme rahoittajien edustajia, jäsenyhdistymme aktiiveja sekä monenlaisia yhteistyötahojen ammatillisia edustajia.

Työsuhteeni aikana vuonna 2012 tulin näkyväksi omaksi itsekseni ja lopetin vuosikymmeniä kestäneen naiseuteni salaamisen. Toin sukupuolenkorjaukseni avoimesti esille. Työyhteisöni, hallitus ja muut työhön liittyvät sidosryhmät pitivät näkyväksi tulevaa naiseuttani luonnollisena asiana ja ymmärsivät, että sukupuoli ei vaikuta työn tekemisen tapaan. Ajan myötä he myös oppivat, että sukupuolenkorjausprosessin myötä saamani lisääntyvä sisäinen rauha teki minusta paremman työntekijän ja entistä tasapainoisemman työyhteisön jäsenen. 

Nykyisin sukupuoleni historialla ei ole työpaikassani merkitystä. Olen samanlainen työntekijä kuin muutkin. Tosin henkilöhistoriani kautta omaan syvän ymmärryksen sekä mieheydestä että naiseudesta ja sen kautta pystyn tuomaan työyhteisöön tarvittaessa lisäarvoa sukupuoleen liittyvissä asioissa. Näkyväksi tuleminen oli minulle elämäni tärkein teko.

I have worked as the Chief Financial Officer of Finnish Federation of Foster Care Associations for ten consecutive years. I’m in charge of the union’s governmental secretary and I guide the active board members of our suborganizations for administrative situations in their work. At my work I meet the financial representatives for our operation, active members of our suborganizations and professional representatives of various co-operative partners.

During my contract in the year 2012 I started to visibly represet myself and I ended the decades long suppression of my womanhood. I brought my gender reassignment publicly visible.

My workplace, the board and other shareholders took my visible femininity as a natural thing and understood that my gender doesn’t affect my ability to work. Over time they too will learn that my increased inner peace through transitioning made me a better employee and even more a balanced member of the workplace.

Nowadays my gender history doesn’t matter at my job. I am an equal employee with the others. Indeed due to my personal history I possess a deep understanding both in masculinity and femininity and through that I can improve the workplace in gender related things. Becoming visibly has been the most important thing in my life.

Amanda Majasaari
Talous- ja hallintopäällikkö
Chief Financial Officer


Olen tehnyt pitkän uran media-alan sekä ICT-alan ammattilaisena. Minulla ei ollut mahdollisuutta piilottaa transitiotani yleisöltä. Pelkäsin uhraavani sekä urani että mahdollisuuden perheeseen korjaamalla sukupuoleni. Pitäessäni ensimmäisen kinokonserttini naisena, iltapuvussa Tampere Film Festivalilla Pakkahuoneella 2016 jännitin yleisön reaktiota. Jännitys hälveni, kun esityksen päätteeksi yleisö antoi seisonta-aplodit minulle sekä tummassa puvussa olevalle parilleni. Tajusin, että jo 1980-luvulla musiikkitaiteilija Wendy Carlos huomasi yleisön olevan todella suvaitsevaista, ja olin itse pelännyt täysin suotta. Päin vastoin, menestykseni kasvoi entisestään transition jälkeen. Koska en piilota taustaani, voin myös käyttää laulaessani tai ääninäytellessäni tarvittaessa aiempaa miesääntäni.

Vihaajiakin toki on, mutta itseni kannalta tärkeät henkilöt osaavat suhtautua taustaani kunnioittavasti. En ole menettänyt transitioni vuoksi ystäviäkään. Pelkäsin kuitenkin, että parisuhdemarkkinoilla ei olisi enää toivoa transnaisena. Olen silti löytänyt kestävän rakkauden, ja minulla on perhe.

Olen avoin taustastani ja transitiostani siksi, että tapaan edelleen ihmisiä, jotka eivät uskalla korjata sukupuoltaan ja ovat kaapissa työyhteisössään ja perheessään. Avoimuudella en menetä paljoa, mutta muut voivat saada siitä merkittävää apua.

I have done a long career as a professional in media and the ICT business. I haven’t had the chance to hide my transitioning from the crowd. I was afraid that I’d lose both my career and the possibility for a family by reassigning my gender. When I held my first cinema concert as a woman in gown at Tampere Film Festival, Pakkahuone in 2016 I was nervous about the response of the audience. The tension subsided when the audience gave me and my partner a standing ovation after the performance. I realized that already in the 1980s the music artist Wendy Carlos noticed the audience was extremely tolerant. I was too afraid for no apparent reason. On the contrary my success grew even further after transitioning. Because I don’t hide my background I can still use my former male voice when singing or voice acting.

Of course there are haters but the most important people for me can respect my background. I haven’t lost friends due to my transitioning either. However I was afraid that I wouldn’t have any success in the marital market as a trans woman. Yet I have found a lasting love and I have a family.

I’m open about my background and transitioning, because I still meet people who don’t dare to transition and are in the closet at work the work community and even in their families. By being open I won’t risk much but other people will benefit significantly.

Susanna Viljanmaa
Media-alan ammattilainen, thereministi, ihmisoikeusaktivisti
Media professional, thereminist, human rights activist


Olen avoin transsukupuolisuudestani kaikilla elämäni osa-alueilla yksinkertaisesti siksi, että voin. Olen töissä kuljetus- ja autoalalla mahtavassa työporukassa, minulla on rakas ja tiivis perhe sekä upea kaveripiiri. Se, että olen avoimesti oma itseni, on mahdollistanut minulle oman näköiseni elämän, josta voin olla ylpeä!

I’m open about being transgender in all my parts of life simply because I can. I work in transport and automotive sector in a spectacular crew, I have a loving and close family and a gorgeous network of friends. Being open about myself has provided me a life that portrays me well and that I can be proud of!

Kasper Kivistö
Liikenneopettaja, tasa-arvotyön asiantuntija
Driving instructor, gender equality work expert


Aloitin kehonkorjaushoitoni noin vuosi sitten. Pelkäsin ja murehdin paljon, miten tuttavani tulisivat reagoimaan siihen, erityisesti kollegani ja muu matemaattinen yhteisö. Huoleni oli turha: kaikki, mukaanlukien kurssieni opiskelijat, kunnioittivat päätöstäni ja he ymmärtävät, että murrosikä tuo omat haasteensa elämään. Tunnen oloni turvalliseksi työskennellessä matematiikan ja tilastotieteen osastolla.

I started transitioning a year ago. I was extremely worried about how people would react to that, especially in the mathematics community. It turns out there was nothing to fear. Everyone respects my decision and understands that going through puberty has its challenges, even the students. I feel safe working at the department of mathematics and statistics.

Emilia Blåsten
Matemaatikko
Mathematician


#TransDayOfVisibility #mathstathelsinki #cfo #construction #media #art #education #transport

fiSuomi