Tietoja

Transfeminiinit ry on perustettu ajamaan transfeminiinejä koskevia yhteiskunnallisia oikeuksia ja ylläpitämään transfeminiineille tukiverkostotoimintaa. Yhdistys näkee tärkeäksi tällä hetkellä paitsi uuden ihmisoikeuksia kunnioittavan translain puolesta toimimisen, myös useiden transhenkilöiden päivittäisessä elämässä kokemiensa epäoikeudenmukaisuuksien poistamisen yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Yhdistys mieltää tärkeäksi yhteistyön jo olemassa olevien sateenkaari- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja toivoo myös vuorovaikutteista yhteistyötoimintaa niin viranomaisten, poliitikkojen kuin teveydenhoito-organisaatioiden kanssa.

Yhdistys on pitänyt ensimmäisen yleiskokouksensa 12.2.2020, ja yhdistyksen hallitukseen on valittu Tanja von Knorring (puheenjohtaja), Emilia Blåsten (varapuheenjohtaja), Annina Kristberg (sihteeri), Pii Anttonen (jäsen), Vesa Karjalainen (jäsen) ja Susanna Viljanmaa (jäsen).

Lisätietoja yhdistyksestä antaa Tanja von Knorring (tanja@transfem.fi).