Kategoriat
Yleinen

Covid-19-pandemian vaikutukset Suomen transasioihin – päivittyvä uutinen (FI&EN)

Päivitys 16.4.2020: Helsinki Pride -viikko siirtyy myöhemmälle ajanjaksolle 7.–13.9.2020. Turku Pride tullaan perumaan.
Update Apr 16th: Helsinki Pride week will be postponed to Sep 7–13th 2020. Turku Pride will be cancelled.

Tällä hetkellä (16.4.2020) koronaviruspandemia on heikentänyt Suomessa transsukupuolisten vertaistukitoimintaa sekä muuttanut transpolien hoitoa. Transfeminiinit ry jatkaa tiedottamistoimintaansa ja tukitoimintaa verkon kautta. Ennen kesää ei järjestetä tapaamisia.

Vertaistukiryhmät

Transpolit ja sairaalat

Helsingin Transpoli on ilmoittanut siirtävänsä kaikki tapaamiset etätapaamisiksi. Trans- ja hormonipolit pyrkivät toteuttamaan kaikki tapaamiset, mutta osa sekä HUSin että TAYSin ajoista on peruttu lyhyillä varoitusajoilla. Töölön sairaala jatkaakin laserepilaatioita. Lisäksi 4 Soulmates Helsingissä on jatkanut neulaepilaatioitten tarjoamista.

Töölön sairaala jatkaa myös kirurgisten toimenpiteitten suorittamista, jos ne ovat terveydelle välttämättömiä ja eivät edellytä vuodeosastolle jäämistä. Esimerkiksi genitaalikirurgian jatkotoimenpiteitä on pystytty suorittamaan, genitaalikirurgiat perutaan toistaiseksi.

Korvaava toiminta

Valtakunnallinen Sinuiksi-neuvontapalvelun puhelinvastaanotto (044 300 2355, ma 19-21 & to 13-15) ja Sinuiksi-chatit sekä Perhesuhdekeskuksen neuvonta- ja terapiapalvelut ovat kaikkien sateenkaari-ihmisten sekä heidän läheisten käytettävissä.

Mikäli sinulla ilmenee äkillinen kriisitilanne tai tarvitset kiireellistä neuvontaa mielenterveysasioissa, ota yhteyttä esim. oman alueesi kriisikeskukseen tai Suomen Mielenterveys ry:n 24/7 suomenkieliseen kriisipuhelimeen (09 2525 0111) tai ruotsiksi, englanniksi tai arabiaksi Kriisipuhelimen päivystysaikataulun mukaisesti.

Trasek ry:n sähköinen neuvonta on edelleen auki mutta voi ruuhkautua.

Terapiatalo Quu tarjoaa psykologipalveluita ja läheispalveluita. Tapaamiset on siirretty etätapaamisiksi.

Pro-tukipisteen toimipisteet on suljettu 5.4. saakka. Puhelinpäivystys alkoi ti 17.3.

The effects of the Covid-19 pandemic on Finnish transgender issues – updating post

Currently (Apr 16th 2020) the coronavirus pandemic has weakened transgender peer support resources in Finland and has changed the treatment of the transgender policlinics. Transfeminines reg org continues its informative and support activities online. There will be no meetings until summer.

Peer support groups

Transgender policlinics

Helsinki Transpoli is replacing all meetings with remote meetings. GICs and hormonal clinics announced they will implement all meetings but both HUS and TAYS have cancelled some bookings on short notice. We haven’t been told about cancellations of TAYS appointments yet. Töölö hospital still continues performing laser epilation. In addition to that 4 Soulmates in Helsinki continues performing electrolysis.

The Töölö Hospital continues to perform minor operations if they are neccessary for one’s health and don’t require staying at the ward. For example the corrective operations of GRS have been performed but GRSs are cancelled at the moment.

Compensatory services

The national Sinuiksi advisory service telephone reception (044 300 2355, Mon 19–21 & Thu 13–15) and Sinuiksi chat and the family relationship center Perhesuhdekeskus advice and therapy services are available for all rainbow people and their loved ones.

If you have a sudden crisis situation or need urgent advice on mental health, please contact eg. the local crisis center in your area or the Mental Health Firland’s 24/7 crisis phone (09 2525 0113 in English or Arabic, 09 2525 0112 in Swedish) according to their schedules.

Trasek ry’s electronic support is still open but it can get crowded.

Terapiatalo Quu offers psychotherapy services and family member services. Therapy house Quu offers psychologist services and close services. Meetings have been replaced with remote meetings.

Pro-tukipiste’s stations are closed until Apr 5th. Telephone services started on Tuesday Mar 17th.

fiSuomi