Kategoriat
Yleinen

Vetoomus / Call for action

Ranska otti 2016 käyttöön Ruotsin kaltaisen seksin oston täyskiellon, joka on haitallinen seksityöläisille itselleen. 1. helmikuuta 2020 Ranskan perustuslakineuvosto päätti olla kumoamatta tätä ostokieltoa. Ruotsin ja Ranskan lisäksi myös Irlannissa ja Kanadassa on seksinostokielto voimassa. COVID-19-pandemia on pahentanut seksityöläisten oloja epäinhimillisiksi ulkonaliikkumiskieltojen, omaehtoisen sosiaalisen eristäytymisen ja matkustusrajoitusten myötä pakottaen heidät kaduille suurentaen riskejä entisestään. Sen tuloksena ranskalaiset seksityöläiset ovat vedonneet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen suojatakseen eurooppalaisten seksityöläisten elämää ja oikeuksia.

Ostokieltojen kumoamisen lisäksi vetoomuksessa halutaan tunnustaa perusoikeuksien rikkominen (oikeus terveyteen ja turvaan yksityiselämässään), turvata menetettyjen tulojen korvaus, parantaa asumisoikeuksia, lykätä sakkoja, ratsioita, pidätyksiä sekä syytteitä, parantaa terveyspalveluita ja pidemmällä tähtäimellä ottaa huomioon seksityöläisten oikeuksia seksityön dekriminalisoinnissa, talouden uudistuksissa ja maahanmuuton sääntelyssä.

Transsukupuolisista, erityisesti transnaisista suuri osa eri maissa ei saa muuta työtä kuin seksityötä. Siksi tämä asia koskettaa myös yhdistystämme, Transfeminiinit ry:tä ja allekirjoitimme tämän vetoomuksen. Aikaa on jäljellä vielä keskiviikkoon asti allekirjoittaa tämä vetoomus.


France implemented a total ban for the customers of sex workers like Sweden. The ban is hurtful towards sex workers themselves. Feb 1st 2020 the French Constitutional Council decided not to invalidate the penalisation of the clients. In addition to Sweden and France also Ireland and Canada have such bans in action. COVID-19 pandemic has aggravated the sex workers’ situation to inhumane levels by lockdowns, self-isolation and travel bans forcing them to streets which increases their risks even more. Due to that the French sex workers have made a petition to the European Court of Human Rights to protect the European sex workers’ lives and rights.

In addition to invalidating the sex work bans the petition aims to recognize the violation of basic human rights (the right to health and security in private lives), reimbursement from their loss of income, improve housing, implement a moratorium on fines, raids, arrests and prosecutions, improve the health services and as a long term target respect the sex workers’ rights in decriminalizing sex work, do economic reforms and improving regulations of migrants.

A significant amount of the transgender population, especially trans women are not eligible to get any other form of employment in several countries. This is why this issue also concerns our organization, Transfeminines and we are signing this petition. There is still time left until Wednesday to sign the petition.